Kryssløp

Vg2 bygger alltid på Vg1 i samme utdanningsgprogram, men noen Vg2 bygger også på Vg1 i andre utdanningsprogram.

Dette kalles kryssløp fordi du kan «krysse over» fra et utdanningsprogram til et annet.

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Påbygging til generell studiekompetanse

IKT-servicefag

IKT-servicefaget

Påbygging til generell studiekompetanse

Industriell møbelproduksjon

Industrisnekkerfaget

Industritapetsererfaget

Påbygging til generell studiekompetanse

Industritekstil og design

Industrisømfaget

Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling

Industritekstilfaget, fiskeredskap

Industritekstilfaget, garnframstilling

Industritekstilfaget, trikotasje

Industritekstilfaget, veving

Påbygging til generell studiekompetanse

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;