Nautisk instrumentmakerfaget

(Svennebrev)

Yrket

En nautisk instrumentmaker arbeider i forsvaret, skipsfarten, oljeindustrien, helsevesenet og havforskningen, og arbeider med å tegne, lage, bygge og vedlikeholde nautiske instrumenter. Yrkesutøveren produserer og reparerer nautiske og oseanografiske instrumenter. Et nautisk instrument brukes til navigasjon, mens et oseanografisk instrument oftest brukes i havforskningen. Det kan være oseanografiske instrumenter som skipskompass, peileskiver og instrumenter for havforskning.

Arbeidsoppgaver er å bruke stasjonære maskiner, håndverktøy, kalibreringsutstyr og måleinstrumenter for å lage og anvende tegninger og IKT i arbeidet (DAK — dataassistert konstruksjon). Instrumentmakeren lager enkeltdeler og skal kunne vurdere og kvalitetssikre arbeidsprosesser, produkter og sikre kvaliteten og ta hensyn til HMS under i arbeidet.

Personlige egenskaper

En nautisk instrumentmaker må like tekniske detaljer, arbeide systematisk, være ryddig og nøyaktig. Du må ha teknisk innsikt og like å arbeide konsentrert, og bruke digitalt verktøy. Du må være nøyaktig, ha evne til å arbeide selvstendig og like nye utfordringer.

Utdanningen

2 + 2 år;
Vg1 design og håndverk, Vg2 instrumentmaker, 2 år læring i bedrift, fører til svennebrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

Lønn

Lønnen varierer 270-330 000 kr pr år i sjøforsvaret, i oljebransjen er en høyere, (4/5-10). Min inntekt

Mer informasjon

Video


Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;