Optronikerfaget

(Svennebrev)

Yrket

Optronikeren er en håndverker som bearbeider stål, metall, tre og kunststoffer som er nødvendig for framstilling, reparasjon og tilpasning av instrumenter. Tegning, design og konstruksjon er en vesentlig del av håndverkerens opplæring.

Optronikeren arbeider innen bygg og anlegg, helsevesen, forsvar/politi/security og forskning/utvikling. Optronikeren har inngående kunnskap innen optikk, elektro og EDB for å tilfredsstille dagens krav til feilsøking, kalibrering og justering av optroniske instrumenter og utstyr. Han skal sikre riktig kvalitet og ivareta HMS.

Optronikeren arbeider i bygg og anlegg, helsevesenet, forsvar, politi, sikkerhet og i forskning/utvikling. Du må være nøyaktig, ha evne til å arbeide selvstendig og like nye utfordringer.

Personlige egenskaper

Du må være tålmodig, nøyaktig og ha god formsans. Du må være serviceinnstilt og arbeide selvstendig.

Utdanningen

2 + 2år;
Vg1 design og håndverk, Vg2 instrumentmaker, 2 år læring i bedrift som fører til svennebrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

Lønn

Lønnen 270 000 - 330 000 kroner pr. år i sjøforsvaret. I oljebransjen er en høyere, (4/5-10). Min inntekt

Mer informasjon

Video

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;