Komposittbåtbygger

(Fagbrev)

Yrket

En komposittbåtbyggeren produserer, reparerer og vedlikeholder skrog, overbygg, rigger, innredninger og installasjoner til båter.

Arbeidsoppgaver er å vurdere og velge materialer til produksjon av tradisjonell eller moderne båtbygging. Du arbeider med tørkeprosesser og bearbeiding av komposittmaterialer/plast og forming av stål og metaller. Bruker mekaniske forbindelsesmetoder, liming, overflatebehandling og tekniske installasjoner. Både designer en god konstruksjon med tegning og visualisering, kvalitetssikrer og tar hensyn til HMS.

Komposittbåtbyggeren skal i samarbeid med andre og selvstendig kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere sitt arbeid på en slik måte at det også kan lede til nytenking og produktutvikling. Komposittbåtbyggeren arbeider i små og store bedrifter.

Personlige egenskaper

Du må ha et godt håndlag, ha praktisk sans og være nøyaktig.

Utdanningen

2 + 2 år;
Vg1 design og håndverk, Vg2 båtbyggerfaget og 2 år læring i bedrift, fører til fagbrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

Lønn

Lønnen er avhengig av om du er selvstendig næringsdrivende eller om du arbeider i bedrift. Normallønn er 320 - 400.000 kr,(4/5-10). Min inntekt

Mer informasjon

Video


Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;
Kilder foto

SE MORILD MARIN