Skomaker

(Svennebrev)

Yrket

Skomakeren reparerer, vedlikeholder og lager nytt fottøy. I tillegg reparasjoner skomakeren vesker, belter, kofferter, seletøy og andre lær- og skinnvarer. Arbeid med reparasjoner av fottøy og andre skinn og lærvarer for å riktig ortopediske oppbygg og tilpasninger av sko ved spesielle behov. Skomakeren må kunne bruke ulikt verktøy til de forskjellige arbeidsoppgavene, samt gi råd og veiledning om vedlikehold av ulike skinn- og lærprodukter. Vedlikehold av verktøy og maskiner som brukes i verkstedet er en del av arbeidet for å sikre kvalitet på produktene.

Skomakeren må ha god materialkunnskap for å bruke riktig materialer til reparasjoner eller i valg av nyproduksjon.

Personlige egenskaper

Skomakeren må ha god form og fargesans, være kreativ, ha godt håndlag og kommunisere godt med kunder og leverandører.

Utdanningen

2 + 2 år;
Vg1 design og håndverk, Vg2 design og tekstil og 2 år læring i bedrift, fører til svennebrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

 

Lønn

Det er få arbeidsplasser i de små håndverksfagene, og de fleste lager sin egen arbeidsplass. Lønnen blir derfor avhengig av egen innsats/omsetning (4/5-10). Min inntekt

Mer informasjon

Video

Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;