Tredreier

(Svennebrev)

Yrket

Tredreieren er en håndverker som framstiller dreide produkter i tre. Tredreierne tegner, designer og konstruerer produktene som skal lages. Det krever god materialkunnskap og kunnskap om ulikt verktøy og maskiner, og vedlikehold av disse. Beregning og vurdering av tid og pris på trearbeidene. God kunnskap om ulike tørke og overflatebehandling av de vanligste tresorter brukt til dreeingen, som er bjørk, bøk, ask, eik, furu og gran. Tredreieren må ha god sans for form.

De arbeider i møbelbedrifter, ved ulike institusjoner som museer og lignende og å egne verksteder.

Personlige egenskaper

Du må ha et godt håndlag, like fysisk arbeid,være kreativ, ha god form og estetisk sans. God kommunikasjon med kunde og leverandører er viktig.

Utdanningen

2 + 2år;
Vg1 design og håndverk, Vg2 design og tre og 2 år læring i bedrift, fører til svennebrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

Lønn

Lønnsnivået i møbel- og trevarebedriftene er som annen industri. Med fagbrev er gjennomsnittet ca. 315 000 kroner i års i 2006. Inntekt variere fra bedrift til bedrift, (4/5-2010). Min inntekt

Mer informasjon

Video


Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;