Blyglasshåndverkerfaget

(Svennebrev)

Yrket

En blyglassarbeiders arbeid består i å utsmykke interiør og eksteriør. Han skal kunne tegne og designe produkter etter markedets ønsker og behov.

Faget omfatter tilvirkning og reparasjoner av glass innfattet i bly og messing, samt framstilling av hjelpemidler som brukes til slike arbeider.

I dag arbeider håndverkeren spesielt med sammensetning av glassmalerier og blyinnfattede ruter til kirker og andre byggverk, men fagarbeideren kan også lage lykter, lamper, speil og andre dekorasjonsgjenstander innfattet i bly.

Mestring av materialer og teknikker, både tradisjonelt og nytt, restauring og vedlikehold, er en sentral del av håndverket.

Markedsføring, kundebehandling og det å kunne ta vare på den eksisterende kundegruppen er viktig for yrkesgruppen.

Man må holde seg oppdatert på det som skjer på det nasjonale og det globale markedet; det gjelder både nye teknikker og nye bruksområder.

Personlige egenskaper

Det er et praktisk yrke som krever at du er nøyaktig, har fingerferdigheter, er kreativ og estetisk sans..

Utdanningen

1 + 3 år; 
Vg1 og tre år som lærling i bedrift, som fører til svennebrev.

Læreplaner: Vg1, Vg23

Lønn

Arbeidet er sterk varierende. Gjennomsnittlig for produksjon er 150 kroner pr. time +/- 20 %. Lønn for de som produserer byggevarer, masseproduksjon, er ca. 10 - 15 % lavere, og baserer seg i hovedsak på fast lønn. Ubekvem arbeidstid gir mer lønn, ca i 300-350.000 kroner pr. år dersom du har fagbrev, (7/12-11). Min inntekt

Mer informasjon

Video

Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;