Taksidermist

(Svennebrev)

Yrket

Taksidermisten arbeider med avstøpning, modellering, preparering, konservering og montering av fugler og dyr. Preparering og konservering av materiale til biologisk bruk som læremidler og vitenskapelig bruk, jakttrofeer og dekorasjoner.

For å sikring unikt og uerstattelig biologisk materiale må det anvendes forskjellige utstillingsteknikker og bruke ulike plaststoffer og avstøpingsteknikker.

Taksidermisten arbeider ved laboratorier, naturhistoriske museer, universiteter, ved enkelt offentlige institusjoner, verksteder eller i privat virksomhet.

Personlige egenskaper

Taksidermisten må ha god evne til å iaktta og observere detaljer, ha god estetisk sans, ha formfølelse, og kunne modellere og male, være kreativ og tålmodig. Nøyaktighet og jobbe systematisk.

Formelle krav; Offentlig autorisasjon for utøvelse av yrket gis av Direktoratet for naturforvaltning.

Utdanningen

1 + 3 år;
Vg1 design og håndverk, 3 år som lærling i bedrift, fører til svennebrev.

Læreplaner: Vg1, Vg23

Lønn

Varierende, anslagsvis 260 - 350 000 kroner pr.år (4/5-10).Min inntekt

Mer informasjon

Video


Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;