BEDRIFTER

Her skal det inn informasjon om aktuelle bedrifter....

...

OPPLÆRINGSKONTORENE – ta kontakt med opplæringskontorene i ditt fylke for å få lærlingplass. 

OPPLÆRINGSKONTORET FOR SMÅFAG http://www.akersmus.no/kulturringen/?mid=498&pid=500

OPPLÆRINGSKONTORET BLOMSTGERDEKORATOR http://www.blok.no/

OPPLÆRINGSKONTORET I BERGEN http://wwbw.fobergen.no/

 OPPLÆRINGSKONTORET I OSLO FRISØR-BLOMSTERDEKORATØR
http://okt.no/odh/

 

OPPLÆRINGSKONTORET I SØR TRØNDELAG http://www.velgetyrke.no/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=81

OPPLÆRINGSKONTORET I NORD TRØNDELAG
http://www.ok-nt.no/

OPPLÆRINGSKONTORET I BUSKERRUD
http://www.bfk.no/modules/theme.aspx?ObjectType=Article&ElementID=3674&Category.ID=4425&Itemid=2283

OPPLÆRINGSKONTORET I TROMS http://www.karri.no/?page_id=2