Smed

(Svennebrev)

Yrket

En smed arbeider med ulike smieteknikker, metoder og ståltyper, og systematiserer, planlegger, gjennomfører, vurderer og kvalitetssikrer arbeidet. Smeden arbeider i verksteder eller egen virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver er å forme verktøy, redskaper, låser, beslag og dekorativ kunst ved å bruke stålmaterialer. Han skal kunne bruke og vedlikeholde maskiner og håndverktøy

Håndverkeren må lære å markedsføre sine varer og tjenester

Personlige egenskaper

Du bør ha godt håndlag, estetisk sans og formsans. En smed må beherske generelle allmennfag (matematikk, fysikk, kjemi). Smeden må kunne utnytte materialer og ressurser økonomisk, samarbeide med andre og bruke IKT i arbeid og læring.

Utdanningen

2 + 2år;
VG1 Design og håndverk, VG 2 Smed, deretter 2 år som lærling i bedrift, som fører til svennebrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

Lønn

En smed vil i de fleste tilfeller være selvstendig næringsdrivende, eller ansatt i et entreprenørselskap. en vil derfor variere mye, men som håndverker vil en normalt være mellom 300 - 400.000 kr i året, (4/5-10). Min inntekt

Mer informasjon

Video


Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;