Aktivitør

(Fagbrev)

Yrket

En aktivitør arbeider med å tilrettelegge skapende aktiviteter for bla barn,ungdom, eldre, funksjonshemmede og rusmisbrukere. Det å jobbe kreativt er et overordnet mål. Arbeidet er å tilrettelegge aktiviteter individuelt og i grupper. Tverrfaglig samarbeid på arbeidsplassen, kommunikasjon med brukere og kolleger, utvikle og kvalitetssikre produkter og prosesser, selge og markedsføre både varer og tjenester inngår i hverdagen til aktivitøren.

Aktuelle arbeidssteder er i boliger, dagsentrer, arbeidssentre (for eldre og funksjonshemmede), barnehager, SFO, skoler, institusjoner for rusmisbrukere, fengsler, samt blant ansatte i privat og offentlig virksomhet.

Personlige egenskaper

Du må være kreativ, ha godt håndlag og estetisk sans. Du må like å omgås mennesker og yte service. Yrket er tidvis hardt fysisk.

Utdanningen

2+ 2 år;

Vg1 design og håndverk, Vg2 aktivitør og 2 år læring i bedrift, bestått prøve fører til fagbrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2 og Vg3.

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;