+

Trebåtbygger

(Fagbrev)

Yrket

En trebåtbygger arbeider i små og store bedrifter som driver med trebåtproduksjon, ved verft eller slipp. Arbeidsoppgavene for trebåtbyggeren er å samarbeid med andre, selvstendig planlegge, gjennomføre, dokumentere, vurdere sitt arbeid slik at det leder til nytenking og produktutvikling. 

Båtbyggeren produserer, reparerer, vedlikeholder, restaurerer skrog, bygge overbygg, rigger, innredninger og installasjoner. Dette skal gjøres ved bruk av de forskjellige materialene som blir brukt i tradisjonell og moderne båtbygging. Båtbyggeren må kunne tørkeprosesser og bearbeidingsprosesser. Båt byggeren skal også ha kompetanse på til komposittmateriale/plast brukt til forming av stål og metall. Mekaniske forbindelsesmetoder, liming og overflatebehandling og tekniske installasjoner er må kunne beherskes for å få en god kvalitet og for å ta vare på designet og det estetiske uttrykk av konstruksjonen. Bruk av tegninger for å visualisere arbeidet/produktet.

Personlige egenskaper

Det er viktig at du har godt håndlag, praktisk sans og er nøyaktig.

Utdanningen

2+ 2 år;
Vg1 design og håndverk, Vg2 Båtbyggerfag deretter 2 år som lærling i bedrift, fører til fagbrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

Lønn

Lønnsnivået i møbel- og trevarebedriftene som annen industri. Med fagbrev, har en industriarbeider gjennomsnittlig ca. 315 000 kroner i års i 2006. Inntekt vil imidlertid variere, (4/5-2010). Min inntekt

Mer informasjon

Video

Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;