Herreskredder

(Svennebrev)

Yrket

En herreskredder designer og syr klær. Du arbeider i verksteder, atelierer, systuer eller i industrien. Det framstilles ulike typer klær som er tilpasset markedet. Som skredder skal du sy rasjonelt etter fastlagte regler, og kvalitetssikre ferdige produkter. Du skal også kunne tids- og prisberegne ditt arbeide. Dine arbeidsområder er design, måltaking, mønsterforming, tilpassing av klede, framstilling av plagg med god balanse og passform eller tilrettelegging for dette. Kommunikasjon med kunder og veiledning. I arbeidet benyttes ulike typer maskiner, utstyr og verktøy. IKT og digitale hjelpemidler er etter hvert blitt en sentral del av faget. Du skal ha god materialkunnskap og ta vurderinger og vurdere / velge ut fra kvalitet og bruksområdet.

Personlige egenskaper

Du må ha god form og fargesans, være fingernem, nøyaktig og ha godt syn og interessen for estetikk, moter og klær. I tillegg må du være serviceinnstilt og ha kontaktskapende evner.

Utdanningen

2 + 2 år;
Vg1 design og håndverk + Vg2 Design og tekstil, og 2 år som lærling i bedrift fører til svennebrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

Lønn

En Herreskredder på Norsk tariff vil tjene ca. 280 - 330 000 kroner pr. år. Lønn er avhengig av hvor du jobber,og arbeidserfaring. Det er vanskelig å få fast ansattelse. De fleste skaper sin egen arbeidsplass. I mote og klesbransjen kan man tjene svært godt, og lønnen er avhengig av egen innsats/omsetning, (4/5-10).

Mer informasjon

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;