Strikkefaget

(Svennebrev)

Yrket

Strikkehåndverkeren strikker for hånd og på maskin. Strikkehåndverkeren arbeider med design, utvikling, produksjon og salg av klær og tekstiler. Strikkehåndverkeren må være kreativitet og stor skaperevne, være interessert i å ta vare på tradisjoner samtidig som man skal følge moter og trender. God kommunikasjon med kunder og leverandører, for å oppnå en god markedsføring, et godt salg og god nettverksbygging. Strikkehåndverkeren planlegger arbeidet som skal gjøres og må drive daglig renhold og vedlikehold av maskiner og utstyr som blir brukt i produksjonen. Strikkehåndverkeren driver nyutvikling av produkter og rekonstruksjon av gamle, og arbeider i mindre bedrifter og verksteder. Vanligvis gjør håndverkeren alle arbeidsprosessene selv.

Personlige egenskaper

Du må være praktisk, ha formsans, fargesans, være kreativ og ha god kommunikasjon med kunder.

Utdanningen

2 + 2 år;
Vg1 design og håndverk, Vg2 design og tekstil, 2 år som lærling i strikkefaget, bestått prøve fører til svennebrevet.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

Du kan velge å ta tre år i videregående og få vitnemål. Det tredje året blir Vg3 Kjole- og draktsyer. De elevene som ikke ønsker læreplass, kan ta påbyggingsår med allmenne fag og få generell studiekompetanse.

Lønn

Lønn er avhengig om du er ansatt eller selvstendig næringsdrivende, en ansatt tjener mellom 250-270 000,-kr pr år. En selvstendig næringsdrivende kan selv påvirke lønnen, men den er avhengig av produksjon, markedsføring og salg.

Mer informasjon

Flere strikkehåndverkere har hjemmebedrift, og kombinerer dette med familieliv.Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;