Bøkker

(Svennebrev)

Yrket

En bøkkers arbeid er å designe, konstruere, bygge og vedlikeholde tønner, fat, potter og andre beholdere av tre. Bøkkeren må ha gode kompetanse om trevirkets oppbygning og egenskaper, hvordan du skal bearbeide de ulike tresortene og egnede tørkeprosesser. Du må kunne bruke mekaniske metoder for liming og overflatebehandle treet. Viktig å ha kunnskap om maskin og håndverktøy, samt kvalitetssikre sitt arbeid og ta hensyn til HMS av arbeid og produkt.

Bøkkeren arbeider i egne verksteder eller i bedrifter. Det er få verksteder i Norge, men flere i Europa. Tønner til mat og drikkevarer er et av mange produkter en bøkker lager.

Personlige egenskaper

En bøkker må ha praktisk og estetisk sans. Faget krever gode materialkunnskaper og håndverksferdigheter. Man må også ha kunnskaper i matematikk og geometri for å kunne beregne volum og form på tønnene.

Utdanningen

2 + 2 år;

Vg1 design og håndverk, Vg2 design og trearbeid og 2 år læring i bedrift, som fører til svennebrev.

Læreplaner: Vg1, Vg2, Vg3

Mer informasjon

Lønn

Lønn varier og er ca. 250 - 300 000 kroner i året (7/12-11). Min inntekt

Video

Tilbake til toppen!!

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;