Ur- og instrumentmaker faget

Nautisk instrumentmakerfaget

Optronikerfaget

Storurmakerfaget

Urmakerfaget

Påbygging til generell studiekompetanse

13_1_01 13_3_01 13_3_02 13_3_06 13_3_07 13_4_02
13_1_011 13_3_012 13_3_023 13_3_064 13_3_075 13_4_026

Utdanningsprogram

Programfag/ Kryssløp / Særfag;